Föreningarnas Hus Vansbro

Lägesrapport december 2021

Vi börjar gå mot jultider och det kan vara läge att rapportera vad vi jobbat med sedan projektet startade i våras. Här kommer information om en del av det som vi gjort och som är på gång.
- Vi har haft digitala informationsträffar där vi berättar om projektet Föreningarnas hus, och därigenom kunna få ut informationen till cirka 80 föreningar.
- Vi har fortsatt att uppdatera föreningsregistret med kommunens alla föreningar, ett arbete som fortfarande pågår och som ska bli en del av den fortsatta verksamheten i Föreningarnas hus.
-Vi jobbar vidare med idéer kring gemensam marknadsföring för evenemangen. Vi kommer att arbeta fram en evenemangskalender för sommarsäsongen 2022 för alla lokala evenemang, från lokala fotbollsmatcher till stora event som Vansbrosimningen och Flygfesten.
-Vi sammanställer en resursinventering för att få en bild av hur det ser ut med lokaler, inventarier och personella resurser som föreningarna i kommunen kan samverka kring och låna av varandra.
-Vi sammanställer en artistbank med lokala artister och musiker som vill spela på evenemang och event.
-Vi håller på att ta fram en studiecirkel/utbildning för kassörer samt kring föreningskunskap efter önskemål från föreningslivet.
- Vi har träffat kommunens integrationsenhet och informerat om projektet.
- Vi har träffat näringslivschefen och diskuterat samverkan mellan föreningslivet och näringslivet. Det har bland annat mynnat ut i en träff med Köpmannaföreningen i Vansbro.
- Vi kommer att arrangera Föreningarnas Dag på gymnasieskolan och Lärcentrum Vansbro den 15 februari. Vi jobbar för att även få till en liknande dag på grundskolan.
- Vi jobbar för ett steg 2 i projektet där den viktigaste målsättningen är att hitta finansiering till en anställd administratör som ska fortsätta jobba med det som vi skapar i det här projektet: uppdatera och förvalta föreningsregistret, artistbanken, lokalinventeringen, vara behjälplig med bidragsansökningar, vissa ekonomitjänster, arrangera föreningsmässa med mera. Vi har gott om idéer och planer kring det.
- Föreningarnas hus i Herrgården invigt och igång.
- I januari kommer det att starta en möjlighet för föreningar i Vansbro kommun att genomföra ett hållbarhetsarbete för sin verksamhet. Vi samarbetar med Visit Dalarna kring detta. Ett första datum för mer information och uppstart är satt till den 18 januari kl 18. Hållbarhetscertifieringen är kostnadsfri för föreningarna.
- Den 25 januari arrangerar vi en workshop i att möta media, bland annat om att skriva pressmeddelande och arrangera presskonferens. Kostnadsfritt för föreningarna.
- Det var en del av det vi jobbar med. Vi har våra tre projektben som riktmärken för vårt arbete:
1. Skapa ett fysiskt Föreningarnas hus som alla föreningar i Vansbro kommun kan använda om de vill (genomfört och igång).
2. Skapa samarbete och nätverk mellan evenemangsföreningarna som ska stärka och utveckla dem till gagn för bland andra både besökare och kommuninvånare (pågående arbete).
3. Göra föreningsarbete mer attraktivt och därmed få en föryngring i styrelser och organisationer samt få fler att engagera sig (pågående arbete).

Vi önskar god jul och gott nytt år!
Monica Hermansson och Åsa Larsson, projektledare

Om projektet

I verksamheten som fram till sommaren 2022 drivs i projektform jobbar vi också med att uppmuntra till kreativa möten föreningar emellan, samt till samverkan och samarbeten. Vi jobbar med att skapa samverkan/nätverk för evenemangsföreningarna i kommunen. Målet är att anställa en administratör i Föreningarnas Hus, vars arbetsuppgifter bl.a. ska vara att uppdatera ett föreningsregister, samordna sponsring mot företag, bidragsansökningar och eventuellt viss ekonomi ut mot föreningarna.
I verksamheten jobbar vi också med utbildning och marknadsföring för att skapa ett större intresse för föreningsarbete hos fler,
både unga och vuxna.
Vansbro AIK simklubb driverprojektet Föreningarnas hus med syfte att stärka och lyfta föreningslivet i Vansbro kommun. Projektet består av flera delar, där en del är att skapa just ett föreningshus i Vansbrosimningens kansli i Herrgården i Vansbro.
- Vi har omdisponerat lokalerna så att det blivit fler mötesrum och arbetsrum, berättar Tomas Viker, generalsekreterare på Vansbrosimningen.
Här finns möjlighet att låna lokaler för till exempel möten och webbkonferenser, men också arbetsplats där man kan sitta och jobba en stund. Målet är att Föreningarnas hus på sikt ska bli bemannat för att hjälpa föreningarna med administration, ansökningar för bidrag med mera.
- Vi har också fräschat upp tekniken i huset, och installerat kodlås så att lokalerna är tillgängliga för bokade aktiviteter även kvällstid och helger, fortsätter Tomas.
I projektet ligger även ett arbete med att skapa en samverkan/nätverk för kommunens evenemangsföreningar. Här ska samverkansvinster tas tillvara inom till exempel marknadsföring.
Monica Hermansson jobbar tillsammans med Åsa Larsson som projektledare:
- Vi har lyssnat in föreningarnas behov och förutstättningar
, säger hon.
- Vi har bjudit in till digitala informationsmötet och kommer nu att fortsätta informera så att vi når så många förningar som möjligt, säger Åsa.  
Projektet syftar också till att öka intresset för och höja statusen på förenings- och styrelsearbete. Här planeras samarbete med skolorna och näringslivet för att på olika sätt väcka intresset för förenings- och styrelseuppdrag. Utbildningar inom föreningskunskap kommer att arrangeras tillsammans med studieförbunden.
Projektet är ettårigt och finansieras via Jordbruksverket och Leader Duo Dalälvarna. Budgeten är på cirka 900 000 och det ska täcka kostnader för att anpassa lokalerna samt för projektledning och administration.

 

Lägesrapport juli 2021

Vi börjar gå mot semestertider och det kan vara läge att rapportera vad vi jobbat med sedan projektet startat. Här kommer information om en del av det som vi gjort och som är på gång. Hör gärna av er på info@foreningarnashusvansbro.se eller här i meddelandefunktionen om ni har frågor, idéer eller synpunkter.
- Vi har haft digitala informationsträfar där vi berättar om projektet Föreningarnas hus, och därigenom kunna få ut informationen till cirka 50 föreningar.
- Vi har uppdaterat föreningsregistret med kommunens alla föreningar, ett arbete som fortfarande pågår och som ska bli en del av den fortsatta verksamheten i Föreningarnas hus.
-Vi har haft flera träffar med evenemangsföreningarna i kommunen och bestämt att jobba i nätverk kring gemensam marknadsföring och gemensamma aktiviteter bland annat.
-Vi har mejlat ut en resursinventering för att få en bild av hur det ser ut med lokaler, inventarier och personella resurser som föreningarna i kommunen kan samverka kring. Om din förening inte fyllt i den ännu så finns det länk till det digitala dokumentet i er kontaktpersons mejl. Hör av er om den inte kommit fram, då har vi förmodligen fel adress!
-Vi sammanställer en artistbank med lokala artister och musiker som vill spela på evenemang och event. Har du/ni inte anmält er ännu se inlägget nedan här på facebooksidan.
-Vi har kontaktat alla studieförbund som har verksamhet i kommunen för att diskutera hur eventuella styrelse- och föreningskurser skulle kunna se ut.
- Vi har träffat näringslivschefen och diskuterat samverkan föreningslivet och näringslivet. Vi har plockat med oss tankar därifrån som vi ska göra verkstad av tillsammans med er föreningar så småningom.
- Vi har träffat skolchefen för att inleda ett samarbete mellan föreningslivet och skolan. Han ska nu förankra våra tankar och funderingar hos rektorer och personal och se vad vi kan göra praktiskt. En idé är en föreningsmässa i höst för både skola och allmänheten.
- Vi jobbar för ett steg 2 i projektet där den viktigaste målsättningen är att hitta finansiering till en anställd administratör som ska fortsätta jobba med det som vi skapar i det här projektet: uppdatera och förvalta föreningsregistret, artistbanken, lokalinventeringen, vara behjälplig med bidragsansökningar, vissa ekonomitjänster, arrangera föreningsmässa med mera. Vi har gott om idéer och planer kring det.
-Sist men inte minst, Föreningarnas hus i Herrgården är klart för uthyrning och användning. Hör av er om er förening, eller ert företag, vill hyra! Första gången gratis, sedan används föreningstaxa och en företagstaxa. Kontakta Vansbrosimningen på 0281-10622 för att boka. Invigning sker efter sommaren.
- Det var en del av det vi jobbat och jobbar med. Vi har våra tre projektben som riktmärken för vårt arbete:
1. Skapa ett fysiskt Föreningarnas hus som alla föreningar i Vansbro kommun kan använda om de vill.
2. Skapa samarbete och nätverk mellan evenemangsföreningarna som ska stärka och utveckla dem till gagn för blanda andra både besökare och kommuninvånare.
3. Göra föreningsarbete mer attraktivt och därmed få en föryngring i styrelser och organisationer samt få fler att engagera sig.
Ha en riktigt skön sommar, vi hörs igen i augusti!
//Åsa och Monica